Siri ya Mtungi – Sehemu ya 5

Maisha yanazidi kumwendea ovyo Cheche pale anapoahidi kuwa mume mwema kwa kumsindikiza Cheusi kwenye kliniki ya uzazi. Wajibu wake kwa familia unaingia dosari hasa pale shangingi Lulu anapofika studio akitegemea zaidi toka kwa mpiga picha wake binafsi.

Stephen anakuwa hashikiki tena pale anaporudi na msichana kwenye banda la kaka yake, Duma.

Posa ya ndoa ya Mzee Kizito kwa Nusura ni ya dhati. Lakini Nusura bado hajaamua. Baba yake, Masharubu, anahakikisha kuwa Duma hawi kikwazo kwa muungano huu. Nusura anajikuta njia panda. Ni nini anachokitaka? Je anaweza kumwambia Duma kinachoendelea? Na nani atakayeyaangalia maslahi yake?

—————————–

Life gets complicated for Cheche as he promises to become a better husband by accompanying Cheusi on her ante-natal visit to the clinic. His family commitments are questioned especially when shangingi Lulu arrives at the studio expecting more from her personal photographer. Stephen gets totally out of control when he brings a girl back to Duma’s cabin.

Mzee Kizito’s marriage proposal to Nusura is serious. But she still hasn’t committed. Her father, Masharubu, makes sure that Duma will be no obstacle to the proposed union. Nusura is caught in the middle. What does she want? Can she tell Duma what is happening? And who will look after her interests?

 

Maoni: